Toimintasuunnitelma 2018

Heinola-Kouvola vesiväylän kannatusyhdistyksen tavoite on markkinoida tulevaa kanavan käyttöä. Nyt olemme siirtymässä hankkeen toteutumisvaiheeseen. Olemme jo varanneet tämän vuoden Helsingissä pidettyjen venemessujen jatkumoon varaamalla markkinointitilan vuoden 2019 venemessuille. Aiomme myös toimia ajassa kotisivujemme kautta kertomalla miten rakentaminen etenee. Merkille pantavaa on myös se, että Iitti, Heinola ja Kouvola ovat aloittaneet yhteismarkkinoinnin kanavan puolesta.

Kanavan rakentamisen rinnalle tarvitaan retkisatamia ja vierasvenesatamia, joissa on oheistoimintaa polttoaineen myyntiä, ravintoloita ja kahviloita. Kouvolan kaupunki on aloittanut satamien suunnittelun. Asemakaavat on tarkoitus saada voimaan vuoden 2018 aikana ja niitä on tarkoitus alkaa toteuttamaan kesällä 2019. Pelkät maisemat eivät tuo turisteja tullessaan, vaan mukaan tarvitaan yrittäjiä toteuttamaan oheistoiminnat.

Kymijoen yläjuoksulla Virtakivessä aletaan ehostamaan ja laajentamaan venesatamaa osana kanavahanketta, jossa on tarkoituksena myös lisätä turvallisuutta jotta voidaan ottaa vastaan enemmän veneitä. Rantautumismahdollisuuksia ja autopaikoitusalueita tullaan parantamaan.Myös Jaalassa on suunnitteilla Kallioisenniementien venesataman uudistaminen.

Myös Heinolassa joka sijaitsee uuden vesireitin suulla, on vahva usko asiaan. Siellä on jo hyviä venelaitureita käyttäjineen valmiina. Päijänteeltä tultaessa Ruotsalaisen järven kaventuessa kaupungin kohdalla Jyrängönvirraksi, josta vesitie jatkuu Konniveeen ja edelleen Kymijokeen.

Iitissä on valmiina merkittäviä vesistöalueita, jotka tulevat liittymään Päijänteen mittaviin vesistöihin. Kanavan merkitys Iitin hyvinvoinnille ja matkailun kehitykselle tulee olemaan huomattava.

 

HALLITUS