Kimolan kanava

Kimolan kanava on Pohjois-Kymenlaaksossa Kymijoen vesistössä oleva uittokanava, joka sijaitsee Iitin ja Kouvolan alueella. Seitsemän kilometriä pitkä Kimolan kanava yhdistää Kymijoen yläjuoksun Konniveden ja Pyhäjärven. Sen länsipää on Iitin Vuolenkoskella ja itäpää Kouvolan Kimolassa.

Kanava rakennettiin helpottamaan puutavaran uittoa Päijänteeltä Kymijoen varren tehtaisiin. Kimolan kanavassa ei ole sulkuja, vaan kallionleikkaukseen rakennettu 12 metriä korkea pato, jonka alapuolelle tukkiniput siirrettiin nostureilla. Alakanavasta tukit jatkoivat matkaansa virtauksen mukana ensin noin 20 metriä pitkän kalliotunnelin läpi ja sitten avokanavaa pitkin kohti Pyhäjärveä. Kanavalla on leveyttä kahden nippulautan verran eli noin 12 metriä.

Kanavan rakentaminen aloitettiin vuonna 1962 ja se vihittiin käyttöön elokuussa 1966. Uittopuomien ja muiden rakenteiden viimeistely jatkui vuoteen 1969. Tukinuitto kanavassa lopetettiin suurilta osin vuonna 1999 ja viimeiset puut uivat Kimolan kautta 14. elokuuta 2002.

Vuolenkosken ja Jaalan alueen kotiseutu- ja kylätoimikunnat ovat esittäneet, että Kimolan kanava tulisi muuttaa sulkukanavaksi matkailuliikennettä palvelemaan. Pöyry Finland Oy on tehnyt esiselvityksen Kimolan kanava-alueen kehittämisestä. Kaakkois – Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus on 30.8.2012 hyväksynyt Kimolan vesiväylähankkeen suunnittelua koskevan rahoitushakemuksen. Kouvolan, Heinolan ja Iitin rahoitusosuuksista on tehty kuntakohtaiset päätökset. Järvi – Suomen Uittoyhdistyksen omistaman maa - ja vesialueen siirtämisestä kanavan toteuttavan tahon omistukseen on laadittu aiesopimus.

Vesiväylähanke on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen vaihe koskee suunnittelua ja toinen vaihe toteuttamista. Suunnittelu pohjautuu Pöyryn laatimaan esiselvitykseen.

Kimolan kanavan toteuttamisen hyödyt:

  • Kanavan sijainti on erittäin edullinen matkailun kehittämisen näkökulmasta
  • Järvilaivaliikenteelle Kimolan kanava on mielenkiintoinen lisä reittitarjontaan
  • Kanavan toteuttaminen luo edellytykset venesatamakeskusten kehittämiselle
  • Kanavalla varaudutaan bioenergiatuotannon tulevaisuuden kuljetustarpeisiin
  • Kanavalla on myönteiset ympäristövaikutukset