Heinola

Heinolasta muodostuu repaleinen karttakuva laajoilla ja pienipiirteisillä vesistöillään. Tästä kattaa hyvän osan vuonna 2002 perustettu Heinolan kansallinen kaupunkipuisto. Nämä vetovoimatekijät - yhdessä ja erikseen - ovat vielä käyttämättä.

Vesiliikenneyhteyksien avautuminen mm. Kymenlaaksoon ja Keiteleen kautta Saimaalle tuovat uutta käyttöpotentiaalia Heinolan palveluille. Sijaitsevathan keskustan monipuoliset palvelut aivan sataman vieressä torin ympäröiminä. Lähitienoolla Kymenvirran rannalla palvelevat Siltasaaren Café Kailas, ravintola Casino, leirintäalue Heinäsaari ja kylpylähotelli Kumpeli. Satamatoimintojen kehittäminen ja laajentaminen on yksi niistä toimenpiteistä, joita Heinolan sijainnin hyödyntämiseen tarvitaan. Pian toimintansa aloittavalle Hevossaaren telakalle uudet yhteydet tarkoittavat lisää työtehtäviä. Nähtäväksi jää mitä uutta yritystoimintaa yhteydet tuovat tullessaan.

Veneilyn ja siihen liittyvien toimintojen kehittäminen tuo lisää työpaikkoja. Vesistömatkailun lisääntymisen myötä muukin matkailu lisääntyy, kun kaupunkimme tulee tunnetuksi suuremmalle joukolle. Eikä kasvu tule ainoastaan matkailuun, vaan myös uusien asukkaiden myötä kaupunkimme laskusuhdanteessa olevaan väkilukuun. Tonttitarjontaa on mietittävä myös tältä kannalta.

Kaupungissa on tehtävä laajamittaisia suunnitelmia vene- ja rantautumispaikkojen optimaalisista sijoituspaikoista ja määristä. Rantautumispaikkoja on nykyiseenkin tarpeeseen liian vähän. Meillä on katkeamattomassa vesistöverkostossa useita vesistöjä, joilla ei ole lainkaan virallisia tuli- ja rantautumispaikkoja. Niiden sijoituksessa tulee huomioida etenkin kevyemmän luokan harrastus melonta, jonka suosio on jatkuvassa kasvussa. Tämä sopii myös terveysliikuntakaupungin imagoon. Vesilläliikkujien harrastuksia niin hyöty- kuin urheilukalastusta sekä ravustusta voidaan kehittää. Ja onhan kulkijoita, jotka haluavat nauttia pelkästään luonnonrauhasta ja puhtaasta luonnosta.

Vesiliikenne ja luontomatkailu nivoutuvat tiiviisti yhteen. Suomen Urheiluopisto on UPM:n kanssa yhteistyössä hyödyntämässä juuri tätä. Tulevaisuudessa toiminnot ovat laajentumassa Konnivedelle asti. Sinne on visioitu mm. venesatama. Vesistömatkailu on vahvuus, josta voi löytyä eväät koko Heinolan nousukiitoon, mutta se on mahdollista vain vesireitin jatkumisen myötä. Nykyisellään olemme päätepysäkillä.