Kanavahankkeen valtionrahotustilannetta ratkotaan 11/2015

HEINOLA – KOUVOLA VESIVÄYLÄN KANNATUSYHDISTYS R.Y

Tiedote 9.11.2015

Vesiväylän tilanne

Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys r.y on hoitanut edunvalvontatehtäväänsä kokoamalla aineistoa vesiväylän toteuttamiseen liittyvistä asioista.  Yhdistyksen puheenjohtaja on ollut yhteydessä ministeri Olli Reh`nin kanssa, jonka seurauksena hän kävi esittelemässä hanketta ministerin erityisavustaja Johanna Rannalle 3.11.2015. Tapaamisen yhteydessä luovutettiin kattava aineistoa hankkeen tämän hetken tilasta sekä tavoitteista. Tapaamisen yhteydessä korostuivat hankkeen työllisyysvaikutukset, joita voidaan sanoa merkittäviksi sekä rakentamisen aikana, että sen jälkeen alueen elinkeinotoimintaan, erityisesti matkaluun. Myös muihin ministeriöihin LM / TM on pidetty yhteyksiä.

Koska lupa väylän perustamiseen on hyväksytty Etelä – Suomen aluehallintovirastossa (AVI) ja väylään tulevan sulun rakennuspiirustukset ja siihen tulevien muiden laitteiden suunnittelu on valmistunut FCG Suunnittelu – ja tekniikka Oy:n toimesta, muodostuu hankkeen jatkon kannalta ratkaisevaksi, että sille saadaan valtion rahoitus. Valtion tulo - ja menoarvion käsittely on par`aikaa menossa eduskunnassa valiokuntakuulemisten merkeissä ja siihen pyritään vaikuttamaan. Par`aikaa selvitetään myös mm. Maakuntaliittojen Kymenlaakson liitto / Päijät – Hämeen liitto muiden rahoituskanavien saamisen mahdollisuutta. (EU)

Vesiväylän perustamisluvasta on tehty kaksi valitusta Vaasan hallinto – oikeudelle joiden käsittely on vielä kesken.