Ydistyksen tietottamistilaisuus 13.6 2015. Kohteena Ministeri J.Lindströn sekä laajasti hankkeeseen liittyviä tahoja

Kimolan kanava, tiedote

Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys r.y on vuoden 2015 toimintasuunnitelmassaan ja käytännön toiminnassaan ottanut yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi edistää Heinolan ja Kouvolan kaupunkien välisen vesiväylän toteutumista. Kesäkuun 13  päivänä järjestimme risteilyn vesiväylän vaikutusalueelle ja siihen liittyen avoimen tiedotustilaisuuden Heinola kaupunginvaltuuston valtuustosalissa. Risteily toteutettiin MS Rosetta nimisellä laivalla. Lähtö Heinolasta Iitin Vuolenkoskelle  jossa nautittiin maukas  lounas korkeatasoisessa Lossinrannan kartanossa. Lounaan jälkeen, paluu laivalla Heinolaan. Risteilyn yksi tarkoitus oli nähdä vesiväylän kaunis luonto kuin myös se, mitä mahdollisuuksia vesireitti voisi antaa mm. matkailuelinkeinolle. Matkaan oli kutsuttu 30- sellaista henkilöä joilla on ollut kiinteä yhteys vesiväylähankkeen edistämisessä, mukana oli myös ministeri Jari Lindström vaimonsa kanssa. Tiedotusvälineiden edustajina olivat kutsutuista paikalla Kouvolan Sanomat ja Itä-Häme. YLE – Kymenlaakso ei osallistunut.

Heinolan kaupunginvaltuustosalin tilaisuuden sisältö koostui Etelä-Suomen Aluehallintoviraston lupapäätöksen informoinnista, Kouvolan kaupungin esityksestä koskien hankkeen rahoitusta, FCG – suunnittelu ja tekniikka Oy:n edustaja Markku Vähäkäkelän informoinnista, koskien sulkulaitteen suunnittelua ja toteutusta, Vierumäen Master – Plan suunnitelmaa esitteli UPM – Kymmene Oyj:n puolesta Ahti Laakso, Maakuntaliittojen puheenvuorot käyttivät sekä Kymenlaakson liitto, että Päijät – Hämeen liitto. Laivamatkan aikana kuultiin ministeri Jari Lindströmin puheenvuoro, sekä myös Kymen Paviljonki yrityksen toiminnan johtajan näkemyksiä hankkeen merkityksestä matkailuelinkeinoihin. Varustamon puheenvuoron käytti MS Rosettaa ohjannut laivuri Jorma Rautakorpi. Tilaisuus kiinnosti myös yleisöä jota oli runsaasti paikalla kuulemassa ja esittämässä kysymyksiä. Kippari lehden julkaisu 10/2015 Päijänteeltä itään Kymijoen maisemiin pitää sisällään sanoin ja kuvin erittäin seikkaperäisen kuvauksen vesiteistä ja Kimolan kanavan mahdollisuuksista lisätä matkailua sisävesiliikenteen eri muodoissa. Hankkeeseen voi tutustua myös tiedoston www.kimolankanava.fi kautta.

Hankkeen edunvalvontaa on tehostettu tiedottamalla hankkeen nykytilasta, sekä ministeri Jari Lindströmille että ministeri Olli Rehnille. Vesiväyläyhdistyksen puheenjohtaja laati kattavan tiivistelmän josta selviää sekä hankkeen valmisteluun liittyvät toimenpiteet, että myös tavoitteet rahoituksen saamiseksi. Tätä varten tehdyn koosteen kävi luovuttamassa ministeri Olli Rehn`nin erityisavustaja Jannika Rannalle yhdistyksen puheenjohtaja 3.11.2015. Yhdistys panee nyt toiveensa siihen,  että hanke saadaan alulle vuoden 2016 aikana, jos sille saadaan järjestymään myös valtion rahoitus. Kaikki muut valmiudet ovat nyt olemassa.

Kouvola – Heinola

Vesiväylän kannatusyhdistys r.y