Määrätietoista toimintaa vesiväylähankkeen toteuttamiseksi

Kimolan vesiväylähankkeessa edetään kohti toteutusta

Kun Heinola–Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys r.y perustettiin, sen tarkoituksena oli edistää uittotarkoitukseen aikanaan rakennetun vesiväylän hyötykäyttöä. Jo tuolloin tiedettiin, että hankkeella tulee olemaan laajat aluepoliittiset vaikutukset, erityisesti matkailuelinkeinon kannalta, mutta myös muun yritystoiminnan näkökulmasta. Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistyksen rooli hankkeen edistämiseksi on liittynyt paljolti hankkeen markkinointiin ja niiden seikkojen esiintuomiseen joiden perusteella hanketta kannattaa viedä eteenpäin. Markkinoinnin kohteena on ollut alueen kunnat, valtiovalta,  matkailujärjestöt, veneilyseurat, sekä suuri yleisö. Markkinoinnin tehostamiseksi ostettiin kahtena vuotena Helsingin messukeskuksesta venemessujen yhteyteen suunnitellut markkinointitilat jotka tekivät hanketta laajasti tunnetuksi. Hanketta on markkinoitu Veneilykesä 2013 julkaisussa otsikolla ”Kimolan kanava herää eloon ”, sekä vuoden 2014 julkaisussa jonka kannessa oli teksti; ” Kimolan kanava - Uusi venereitti - Kouvolasta Päijänteelle. Lisäksi teetettiin vesiväyläyhdistykselle omat kotisivut joihin liitettiin tietoa hankkeen tavoitteesta ja edistymisestä.

On syytä todeta, että hankkeen käynnistäminen lähti liikkeelle Kymenlaakson liiton toimesta, jonka toimeksiannosta Merenkulkulaitos valmisteli teknisen selvityksen veneilykanavasta v. 2006 ja Kouvolan kaupunki  Heinola- Voikkaa väylän toteuttamiselvityksen  v. 2011  Pöyry Finland Oy:lla.  Vuonna 2012 hanke sai uutta vauhtia kun Kouvolan kaupunki, Heinolan kaupunki, Iitin kunta ja Järvi-Suomen Uittoyhdistys päättivät käynnistää vesilain mukaisen yleissuunnitelman ja edelleen väylähakemuksen, sekä sulun rakennesuunnitelmien laadinnan. Pääsuunnittelijana toimi Finnish Consultin Group (FCG). Rahoituksesta vastasivat em. kunnat ja Manner – Suomen maaseutuohjelma. Työn ohjaukseen osallistui Liikenneviraston, ELY-keskuksen ja maakunnan liiton edustajat. Väylähankkeen toteuttamiseen ( rakentamiseen ) tarvittavasta rahoituksesta vastaavat valtio 6.0 milj. euroa, kunnat Kouvolan kaupunki, Heinolan kaupunki ja Iitin kunta yhdessä n. 3.0 milj.euroa. Kokonaiskustannukset noin 9 milj. euroa. Näin olleen voidaan tyydytyksellä todeta, että pitkäaikainen projekti alkaa lähestyä maalia.

Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys kiittää jokaista tahoa, jokaista henkilöä ja myös tiedotusvälineiden edustajia saamastamme tuesta. Työ ei ole mennyt hukkaan, nyt on aika aktivoitua kehittämään erilaisia toimintoja ja palveluita, että hankkeesta saadaan kaikki hyöty sen vaikutusalueelle.

Hankkeeseen liittyvät suunnitelmat ovat valmiina. Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä vesiväylän perustamislupa saatu, valtion sekä kuntien rahoitusosuudet selvillä, jäljellä on enää hankkeeseen liittyvät käytännön järjestelyt, nyt on niiden vuoro.